Sędzia Ewa Jaszewska – 40 lat anty-ojcowskiego orzekania i niszczenia życia rodzinnego

Sędzia Ewa Jaszewska – Zastępca Przewodniczącej V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ

40 lat rozwalania życia rodzinnego na warszawskiej Pradze

Sędzia Ewa Jaszewska nie dawno odeszła w stan spoczynku. Swoje życie zawodowe spędziła w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga Południe oraz Praga Północ na odcinku walki z mężczyznami w sprawach rodzinnych. Do ostatnich dni swego urzędowania uporczywie przewlekała moją sprawę o uregulowanie moich kontaktów z synami, od których odcięła mnie 3 lata temu ich matka polka właścicielka oraz polski sądowy system feministycznej dominacji. Przed odejściem w stan spoczynku sędzia Ewa Jaszewska była formalnie wiceprzewodniczącą V Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ.

Gmach Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie

W Polsce jeżeli raz trafimy w tryby polskiego systemu sądownictwa rodzinnego to już się z tej matni zazwyczaj nie wydostaniemy do czasu, aż nasze dzieci dorosną. Przy tym wszystkim, w sądownictwie rodzinnym panuje idiotyczna zasada losowania sędziemu obszaru, którym będzie niepodzielnie władał w kwestiach rodzinnych przez kolejne 7 lat. Jeżeli nasze życie rodzinne trafi pod kontrolę określonego sędziego rodzinnego to będziemy się tak z nim męczyć nawet i 7 lat nieszczęścia. Przez ten czas polska sędzia rodzinna zrujnuje nam życie rodzinne i pozostawi po tym zgliszcza. Zresztą bardzo wielu mężczyzn nie dożywa końca tej gehenny, gdyż popełnia zwyczajnie samobójstwo.

Po uprowadzeniu mi dzieci przez matkę polkę właścicielkę, kwestią ostatecznego zmasakrowania mojego życia rodzinnego zajęła się wiceprzewodnicząca V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ sędzia Ewa Jaszewska. A tak konkretnie to w łapska sędzi Ewy Jaszewskiej wpadłem w momencie, gdy moja była żona uznała, iż nadszedł już czas na pozbycie się mnie z życia i świadomości dzieci. Z nadania polskiego szowinistycznego sądownictwa rodzinnego moja była żona jest wyłączną właścicielka dzieci. Mnie pozostały papierowe kontakty, wysokie alimenty, g. warte prawa rodzicielskie nie wiadomo do czego oraz poczucie zbiorowego gwałtu jaki się na mnie odbywa w polskich sądach.

Tak więc moja była żona postanowiła, któregoś dnia zasypać sądy: rejonowy, okręgowy i apelacyjny, wnioskami o odebranie mi wszelkich kontaktów z dziećmi za zawsze. W Sądzie Rejonowym Warszawa Praga Północ jej wniosek trafił na feministkę z 40-letnim sądowym doświadczeniem w masakrowaniu relacji ojców z własnymi dziećmi, no i zaczęło się.

Wyżywanie się sędzi Ewy Jaszewskiej nad parą niepełnosprawnych ludzi i pozbawianie ich godności

Sędzia Ewa Jaszewska przez 40 lat orzekania wyzbyła się ewidentnie serca i sumienia. Świadczy o tym bulwersujący przypadek pokazywany swojego czasu w ogólnopolskich programach telewizyjnych w całym kraju o tym jak to sędzia Ewa Jaszewska uparła się by zniszczyć kruche szczęście dwojga ludzi: Katarzyny Barszczewskiej i Andrzeja Dudy (podobieństwo personaliów ze znaną osobą jest przypadkowe i niezamierzone).

Dwoje ludzi postanowiło wziąć ślub. Katarzyna Barszczewska cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i zdarzyło jej się raz w życiu odwiedzić psychiatrę, po tym jak w odstępie dwóch miesięcy zmarli na raka jej rodzice. Andrzej Duda ma natomiast niewielkie upośledzenie umysłowe. Porażenie mózgowe nie jest chorobą psychiczną ale jego efektem jest między innymi niewyraźna wymowa. Podczas zawierania ślubu urzędnik stanu cywilnego nie był w stanie zrozumieć Barszczewskiej i powołując się na fakt, iż zdarzyło jej się odwiedzić w przeszłości psychiatrę, skierował sprawę do sądu, aby ten rozstrzygnął czy narzeczeni mogą wziąć ślub. Oczywiście nie miał do tego prawa ale w Polsce łamanie prawa i dyskryminacja to norma, wiec sąd łyknął sprawę na wokandę.

Sprawa trafiła do sędzi Ewy Jaszewskiej. Za narzeczonymi murem stanęli profesorowie psychiatrii, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Wszyscy oni twierdzili, że absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań do zawarcia ślubu i cała sprawa to czysta dyskryminacja. Jednakże sędzia Ewa Jaszewska przez 40 lat orzekania w sprawach rodzinnych zatraciła kompletnie empatię i pozytywne nastawienie do ludzi. Złośliwie uparła się by niepełnosprawnym narzeczonym, którzy tak wiele w życiu wycierpieli, ślubu nigdy nie dano i basta. Na pierwszej rozprawie pannę młodą wysłała od razu na badania do psychiatry i odroczyła sprawę bez terminu.

Psychiatra wydał pozytywną opinię i wydawało się, że nie ma już żadnych przeciwwskazań do ślubu. Sędzia Ewa Jaszewska nie dała jednak za wygraną i zabrała się za pana młodego. Przesłuchała go i wyciągnęła, że Andrzej Duda z powodu lekkiego upośledzenia umysłowego konsultuje się psychiatrycznie. Wtedy wpadła na pomysł by teraz to jego wysłać do psychiatry. Na rozprawie obecni byli mecenasi z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy od początku protestowali, że to dyskryminacja oraz, że sąd nie jest władny w orzekaniu ponad wniosek urzędnika stanu cywilnego. Urzędnik o badania psychiatryczne nie wnioskował. Sędzia Ewa Jaszewska miała jednak gdzieś wszystkie wywody mądrych ludzi. Wysłała pana młodego do psychiatry i odroczyła sprawę bezterminowo. Oczywiście Andrzejowi Dudzie psychiatra wydał również pozytywną opinię. Wówczas sędzia Ewa Jaszewska nie miała wyjścia i zgody na ślub udzieliła.

Badania psychiatryczne pary młodej zarządzone przez sędzię Ewę Jaszewską to typowy przykład dyskryminacji panoszącej się w polskim sądownictwie. Polska podpisała kartę praw osób niepełnosprawnych i każda osoba ma prawo do zawarcia związku małżeńskiego oraz prawo do posiadania potomstwa. Sędzia Ewa Jaszewska jednak uważa, że prawo stanowi ona i już i basta. 9 miesięcy robiła wszystko by niepełnosprawnym odebrać prawo do ślubu. W końcu pod naporem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich i mediów z całej Polski musiał się zgodzić i zgodę wydała.

Jakby sędzia Ewa Jaszewska się czuła gdyby ktoś pod wpływem własnego widzimisię postanowił pozbawić ją jakiegoś fundamentalnego prawa np. ze względu na wiek. Przykładowo orzekłby, że jest za stara by opiekować się wnukami i od tych kontaktów by ją odciął. Tymczasem sędzia Ewa Jaszewska dyskryminujące postanowienia wydawała na co dzień. Znam to z autopsji.

Sędzia Ewa Jaszewska uważa sama siebie za wybitny autorytet w prawie, psychiatrii i psychologii. Jednakże przez 40 lat nigdy nie awansowała i od początku do końca orzekała jako zwykły liniowy sędzia sądu najniższego szczebla. Uważam, że wyżywanie się na niepełnosprawnych osobach jest nie tylko okrutne ale i głupie. Mnie ta kobieta przeraża. Podobne poglądy mieli hitlerowcy w czasie drugiej wojny światowej. Głosili, że żadna osoba zdeformowana fizycznie lub psychicznie chora nie ma prawa żyć i należy ją eksterminować. Sędzia Ewa Jaszewska zrobiłaby u nich karierę.

Sędzia Ewa Jaszewska dubluje sprawy zaślepiona feministycznymi uprzedzeniami

Sprawa wniesiona przez moją byłą żonę o odebranie mi kontaktów z dziećmi trafiła właśnie do sędzi Ewy Jaszewskiej i zaczął się festiwal łamania prawa. Sędzia Ewa Jaszewska wszczęła sprawę jakby kompletnie nie czytała Kodeksu Postępowania Cywilnego. Chodzi o to, że w momencie wszczęcia sprawy, a nawet jeszcze pół roku po tym fakcie, wyrok rozwodowy był nieprawomocny i w sądzie apelacyjnym znajdowały się nierozpatrzone apelacje rozwodowe obu stron. Nawet same akta rozwodowe znajdowały się w Sądzie Apelacyjnym. W takiej sytuacji wszelkie wnioski o zmianę kontaktów należy składać do sądu apelacyjnego a nie do sądu rejonowego. Zgodnie z art. 4451 k.p.c., jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron lub o ustalenie kontaktów z nimi. Sędzia Ewa Jaszewska zaślepiona jakąś chorobliwą nienawiścią do mężczyzn w ogólności wszczęła sprawę na siłę z pogwałceniem fundamentalnego prawa. Nie reagowała na moje wyraźne uwagi, że wyrok rozwodowy jest nieprawomocny i w sądzie apelacyjnym rozpatrywane będą apelacje. Chciała sobie dublować sprawę kontaktów i prowadzić ją równolegle ze sprawą rozwodową, bez akt rozwodowych i bez niczego.

Zabawnie by było gdyby moje kontakty zostały uregulowane równolegle dwoma różnymi wyrokami. Wtedy byłaby z tym kupa śmiechu. Może nawet miałbym wtedy dwa razy więcej kontaktów np. w jednym tygodniu przychodziłbym na kontakt wg ustaleń sądu apelacyjnego a w drugim według ustaleń sądu rejonowego.

Dla sędzi Ewy Jaszewskiej mężczyzna to tylko pozbawiony podstawowych praw alimenciarz reproduktor.

Sędzia Ewa Jaszewska wszczęła sprawę w trybie ekspresowym tzn. miesiąc po wniesieniu do sądu rodzinnego wniosku przez byłą już żonę. Tak ekspresowe działania sędzi Ewy Jaszewskiej wydaje się również bulwersujące zważywszy, że moje wnioski składane do V Wydziały Rodzinnego oczekują na wszczęcie średnio rok czasu, a ściślej oczekują do czasu aż nie wniosę skargi na przewlekłość. Oni tam po prostu mają dwa różne tryby postępowania: tryb normalny dla matek polek właścicielek i tryb przewlekły dla zwykłych alimenciarzy – reproduktorów, czyli mężczyzn takich jak ja.

Pierwsze protestujące feministki: Usta, które dotykają alkoholu, nie dotkną naszych ust
Pierwszy historyczny protest feministek – usta, które dotykają alkoholu, nie dotkną naszych ust

Sędzia Ewa Jaszewska wyznaczyła, nie interesując się nawet czy mam coś w ogóle do powiedzenia w ramach odpowiedzi. W piśmie informującym o rozprawie nie zostałem nawet pouczony o możliwości udzielenia odpowiedzi. Ja jednak bezczelnie odpowiedzi na wniosek wszczynający udzieliłem i poinformowałem, iż podważę każdy wyrok w sprawie i to z oczywistym skutkiem. No i powstał problem. Zaczęły się kombinacje jak wybrnąć z sytuacji dublowania spraw. Sędzia Ewa Jaszewska wpadła na pomysł by zawiesić sprawę zaraz po jej wszczęciu, aby w ten sposób uniknąć wydania absurdalnego wyroku i jednocześnie nie przyznać się, że kierowana nienawiścią do mężczyzn wpakowała się w kompromitującą sędziego sytuację. Sprawę więc sędzia Ewa Jaszewska zawiesiła. Potem nagle, za jakiś czas, sprawę sobie odwiesiła i jednocześnie zamknęła, w dodatku pomimo mojego sprzeciwu. Sprzeciwiałem się, gdyż miałem nadzieję, poobserwować co też wykombinuje sędzia Ewa Jaszewska z tym dalej. Niestety sędzia Ewa Jaszewska tak jak wszczęła sprawę z pogwałceniem prawa, tak też z pogwałceniem prawa ją zamknęła.

Jakby tego wszystkiego było mało, to w całej sprawie złamano moje prawo do zapoznania się z materiałem dowodowym. Nie otrzymałem nigdy pism strony przeciwnej, zawierających jakiś materiał dowodowy. Sędzia Ewa Jaszewska ukryła przede mną istnienie pism byłej żony i ukryła istnienie jej dowodów. Dowiedziałem się o nich dopiero gdy przeglądałem akta sprawy w czytelni sądu. Zawnioskowałem wówczas do sędzi Ewy Jaszewskiej o dostarczenie mi odpisów i kopii znajdujących się w aktach sprawy. Sędzia Ewa Jaszewska zignorowała niestety mój wniosek i niczego nie otrzymałem nigdy.

Nachalne podsyłanie dodatkowo płatnych zleceń kuratorom sądowym i zemsta za krytykę sądu rodzinnego

Uberkastę rodzinną tworzą sędziowie rodzinni oraz rodzinni kuratorzy. Łączą ich wspólne interesy. W ramach tego, sędzia Ewa Jaszewska podsyłała bez umiaru kuratorom sądowym dodatkowo płatne zlecenia. W moim przypadku, niemalże miesiąc po miesiącu, zlecała im przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania moich dzieci. Ze względu na rejonizacje, wywiady te przeprowadzała zawsze ta sama kurator Karin Jędrzycka Pniewska. Z analizy akt sprawy wiem, że kurator Karin Jędrzycka Pniewska po prostu czasami kopiowała swoje wywiady. Załączała je jako aktualne i brała pieniążki z kasy Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ kolejny raz za to samo. Dodam, że przez kilkanaście miesięcy w moich różnych sprawach zarządzanych było około 10 dodatkowo płatnych wywiadów środowiskowych!

Polskie sądy rodzinne to dla mnie oaza dyskryminacji i bezprawia. Głoszę taką tezę publicznie i wszędzie. Składam też skargi na sędziów V Wydziału Rodzinnego Pragi Północ i ich kuratorów. Wytykam korupcję, szowinizm i łamanie prawa. W odpowiedzi sędziowie rodzinni manifestują regularnie nienawiść do mnie. Podsyłają tajniaków kryminalnych na moje spotkania z dziećmi by organizowali prowokacje np. kurator społeczną Agnieszkę Hac. Według mnie, działania V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich mają niewiele wspólnego z dobrem dzieci czy sprawami rodzinnymi. Bardziej jest to dyskryminacja mężczyzn wynikająca po prostu z nabytych i głęboko zakorzenionych uprzedzeń.

W maju 2018 roku, po zakończeniu sprawy rozwodowej, w zemście za krytykę sądownictwa rodzinnego, sędzia Paulina Asłanowicz dołożyła mi konieczną obecność kuratora podczas każdej minuty moich kontaktów z dziećmi. Oczywiście nie było ku temu żadnych podstaw merytorycznych. Takie podstawy nie miały nawet szansy zaistnieć bo dzieci nie są mi udostępniane przez ich matkę właścicielkę od lat. W każdym razie, ukarali mnie takimi właśnie kontaktami, a przy okazji dali powiązanym kuratorom uberkasty okazję do wyciągania przez lata dodatkowej forsy z budżetu sądu za dosłownie 2 minuty stania pod ścianą. Każda minuta pracy kuratora, w moim przypadku kosztuje Państwo Polskie: 100 zł. Wkurzony, że uberkasta tak właśnie żeruje na nieszczęściu moim i dzieci, wniosłem sprawę o wywalenie kuratorów sądowych z mojego życia rodzinnego, czyli o zmianę formy kontaktów. Za sprawę oczywiście znowu zabrała się sędzia Ewa Jaszewska i zaczęło się sędziowskie mataczenie na całego.

Sędzia Ewa Jaszewska bezczelnie radzi kobiecej stronie procesu jak ma mataczyć w sprawie

W sprawie wniosłem o ustalenie nowych kontaktów, również w czasie trwania procesu, jako zabezpieczenie. Sędzia Ewa Jaszewska wykorzystała to niestety do sparaliżowania sprawy. Na rozprawie o zabezpieczenie oddaliła mój wniosek i jednocześnie bezczelnie poinstruowała byłą żonę, że jeżeli teraz złoży od tego zażalenie to sprawa „ugrzęźnie” na wiele miesięcy, bo akta trafią do sądu drugiej instancji, gdzie jak wiadomo orzeka jej była koleżanka z wydziału – sędzia Magdalena Władzińska. Uzyskawszy taką przydatną wskazówkę od sędzi Ewy Jaszewskiej, była żona złożyła oczywiście wniosek o uzasadnienie. Doszło do absurdu, że była żona ma dla przewlekania sprawy zaskarżyć postanowienie, które jest dla niej w całości stronniczo korzystne. Sędzia Ewa Jaszewska jest na tyle bezczelna, że zachowywała się w sprawach nie tylko stronniczo, ale wręcz jak adwokat kobiecej strony postępowania.

Jakby tego było mało sędzia Ewa Jaszewska na rozprawie o zabezpieczenie oznajmiła, że musi się zapoznać z aktami sprawy rozwodowej i że rzekomo zawnioskowała o te akta do Sądu Okręgowego. Potem przez wiele miesięcy akta te jakoś nie trafiały do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ. W końcu zadzwoniłem do sekretariatu V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Na pytanie o to, czy zawnioskowano o akta rozwodowe, tak jak to było ustalone na rozprawie o zabezpieczenie, otrzymałem odpowiedź: „nie zawnioskowano, bo pewnie komuś się przeoczyło”.

Próbowałem składać na obstrukcję sędzi Ewy Jaszewskiej skargi u Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Przemysława Filipkowskiego ale to tylko strata czasu. Rzecznik Przemysław Filipkowski nigdy nie dostrzega żadnych uchybień w procedowaniu i orzecznictwie innych sędziów. Jest raczej adwokatem sędziów niż rzecznikiem dyscyplinarnym.

Międzyinstancyjne feministyczne komando do walki z mężczyznami

I tak właśnie bujałem się z sędzią Ewą Jaszewską, aż nie przeszła sobie wreszcie w stan spoczynku. Do ostatniego dnia pracy, sędzia Ewa Jaszewska trzymała sprawę moich kontaktów z synami w zamrażarce i blokowała ją na bezczelnego. Potem sprawę przejęła jej godna następczyni, a więc sędzia Magdalena Mikłas. Przewlekanie zaczęło się od początku i na nowo, ale już z wykorzystaniem policji kryminalnej i prokuratury. Opisałem to szerzej w artykule o sędzi Magdalenie Mikłas.

Po mojej skardze na opieszałość w sprawie, sędzia Magdalena Mikłas sprawę któregoś dnia uwaliła w I instancji. Potem potrzymała pół roku moją apelacje i po mojej skardze do Prezesa Sądu przekazała do II instancji, gdzie współpracująca przewodnicząca IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego Praga sędzia Iwona Wróblewska Pokora przydzieliła sprawę do referatu sędzi Magdaleny Władzińskiej.

Sędzia Magdalena Władzińska jeszcze do niedawna pracowała razem z sędzia Ewą Jaszewską w tym samym wydziale rodzinnym. Dostała więc do referatu apelację od wyroku swojej koleżanki z byłego wydziału. Sprawę przewlekała ile się dało. Po mojej skardze na opieszałość, sędzia Magdalena Władzińska apelację któregoś dnia uwaliła i tak, po 3 latach przewlekania, sprawa się zakończyła. Wszystko pozostało po staremu i dalej nie widuje własnych dzieci.

Od czterech lat nie mam kontaktu z dziećmi, na które płacę alimenty. Mój młodszy syn ma obecnie 4 lata. Przewlekanie sprawy o ustalenie z nim kontaktów, zajęło więc pół jego dotychczasowego życia. W zasadzie synowie już mnie nie pamiętają np. nie poznają mnie już na ulicy. Tymczasem sędzia Ewa Jaszewska pobiera sobie co miesiąc 10.000 zł emerytury i zajmuje się beztrosko uprawą swojego ogródka obok swojej 200 metrowej zabytkowej willi w Milanówku.

W efekcie utrudniania kontaktów przez system oraz matkę właścicielkę:
Starszy 11-letni syn Piotr nie ma ojca 6 lat i 9 miesięcy
Młodszy 9-letni syn Tomasz nie ma ojca 6 lat i 5 miesięcy

Masz informacje dotyczące powyższego artykułu? Skontaktuj się!

Udostępnij ten artykuł:
Don`t copy text!