Wesprzyj ofiary przemocy sądowniczej!

Pomagamy ofiarom przemocy sądowniczej. Przekaż darowiznę na naszą działalność!

Przekazanie darowizy na działalność grupy wsparcia ofiar przemocy sądowniczej odbywa się poprzez system PayPal. Jeżeli masz konto PayPal to możesz przekazać darowiznę z tego konta. Jeżeli nie masz konta PayPal przekazanie darowizny odbędzie się poprzez pobranie z karty kredytowej.

Blog AntyFeminizm.com zarejestrowany, hostingowany i redagowany jest poza Polską.

Art. 225. KPA Obowiązek przeciwdziałania ograniczaniu prawa do składania skarg i wniosków
§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.

Don`t copy text!